ابعاد جک پالت نمونه

ابعاد جک پالت:

صنعت آمریکای شمالی به نظر میرسد “جت پالت استاندارد” را به روشهای مختلفی از جمله:

عرض هر یک از دو چنگال: ۷ ”
عرض چانه، یعنی ابعاد بین لبه های بیرونی چنگال: به عنوان ۲۰¼ “(۵۱٫۴ سانتی متر) و ۲۷” (۶۸٫۶ سانتی متر) موجود است
طول شاسی: به صورت ۳۶ “(۹۱٫۴ سانتی متر)، ۴۲” (۱۰۶٫۷ سانتی متر)، ۴۸ “(۱۲۲ سانتی متر)
ارتفاع کم: ۲٫۹ “(۷٫۵ سانتی متر)
افزایش ارتفاع: حداقل ۷٫۵ “(۱۹٫۱)، اما بعضی از آنها افزایش می یابد
در اوراسیا ابعاد کلی مشابه هستند، زیرا پالت لیزینگ مدرن استاندارد را در دامنه بعدی در سطح جهانی مجبور کرده است

About shahin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *