جک پالت هیدرولیک :

جک پالت هیدرولیک چیست؟

جک هیدرولیک از روغن هیدرولیک برای انتقال فشار مورد نیاز برای بلند کردن بار استفاده می کند.

بخش تعمیر و نگهداری جک پالت چک کردن روغن هیدرولیک است تا اطمینان حاصل شود که سطح روغن مناسب است.

جک پالت هیدرولیک

About shahin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *