دریافت گواهینامه بین المللی جک پالت متین یدک ایرانیان:

شرکت 🇮🇷متین یدک ایرانیان🇮🇷 به مدیرعاملی احسان میدانی موفق به دریافت گواهی نامه بین المللی ISO 17020:2012 استاندارد #آسانسور، بالابر از کشور #کانادا گردید.

دریافت گواهینامه بین المللی جک پالت متین یدک

About shahin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *